Tue. Nov 29th, 2022

Erti hadas kecil mengambil wuduk apabila seseorang hendak mendirikan sembahyang.

Syarat wuduk adalah beragama Islam, mumayiz (sudah boleh membezakan sesuatu pekerjaan yang baik dan dengan pekerjaan yang buruk (7 tahun), suci dari hadas besar, jangan ada sesuatu barang yang boleh menghalang sampainya air kepada anggota wuduk yang akan dibasuh dan hendaklah memakai air yang suci lagi menyucikan.

 

 

By Thenangmy

Thenangmy adalah blog bagi jenama Thenang.co. Dimana kami disini mengupaskan cerita-cerita yang rare bagi pembaca semua

Leave a Reply

Your email address will not be published.