Sat. Dec 3rd, 2022

Kitab-kitab yang wajib kita percaya ialah 4 buah iaitu:

  • Kitab Taurat – Diturunkan kepada Nabi Musa (Dalam bahasa Ibrani/ Hebrew)
  • Kitab Zabur – Diturunkan kepada Nabi Daud (Dalam bahasa Suryani/ Yunani)
  • Kitab Injil – Diturunkan kepada Nabi Isa (Dalam bahasa Ibrani)
  • Kitab Al-Quran – Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW (Dalam Bahasa Arab (Al-Quran adalah kitab yang terakhir sebagai kesimpulan kandungan ke atas semua kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Nabi-nabi dan Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW

By Thenangmy

Thenangmy adalah blog bagi jenama Thenang.co. Dimana kami disini mengupaskan cerita-cerita yang rare bagi pembaca semua

Leave a Reply

Your email address will not be published.