Sun. Dec 4th, 2022

Apakah maksud pengertian Islam :

Islam ialah ” Pengabdian dan Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala (SWT). Ini bermakna seseorang Islam itu hendaklah tunduk dan patuh kepada perintah Allah S.W.T menurut segala suruhanNya dan meninggalkan segala laranganNya. Segala ini dinyatakan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah S.A.W.

Seseorang Islam itu hendaklah mengetahui dua perkara rukun asas iaitu :-

  1. Rukun Islam – Kepatuhan atau amalan yang meliputi segala amali yang terkandung di dalam Rukun Islam.
  2. Rukun Iman – Kepercayaan atau Iman yang terkandung di dalam Rukun Iman

By Thenangmy

Thenangmy adalah blog bagi jenama Thenang.co. Dimana kami disini mengupaskan cerita-cerita yang rare bagi pembaca semua

Leave a Reply

Your email address will not be published.