Mon. Nov 28th, 2022

Percaya dengan penuh yakin bahawa Allah SWT telah mengutuskan beberapa orang Rasul untuk mempin manusia ke jallan yang benar dan hidup berhagia di dunia dan di akhirat.

Nabi ialah seorang lelaki yang diberi wahyu oleh Allah SWT kepadanya untuk dirinya sendiri dan dia tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada yang lain.

Rasul ialah seorang lelaki yang diberi wahyu oleh Allah SWT kepadanya untuk disampaikan kepada kaumnya atau kepada semua umat manusia.

Mereka mempunyai 4 sifat yang wajib kita percayai iaitu :

 • Siddiq – Benar
 • Amanah – Jujur / Setia
 • Tabligh – Menyampaikan
 • Fatanah – Bijaksana

Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 orang sepertimana yang tersebut di dalam kitab Al-Quran. Mereka itu ialah

 • Nabi Adam
 • Nabi Idris
 • Nabi Nuh
 • Nabi Hud
 • Nabi Soleh
 • Nabi Ibrahim
 • Nabi Lut
 • Nabi Ismail
 • Nabi Ishak
 • Nabi Ya’kub
 • Nabi Yusof
 • Nabi Ayub
 • Nabi Zulkifli
 • Nabi Syuib
 • Nabi Musa
 • Nabi Harun
 • Nabi Daud
 • Nabi Sulaiman
 • Nabi Ilyas
 • Nabi Ilyasa
 • Nabi Yunus
 • Nabi Zakaria
 • Nabi Yahya
 • Nabi Isa
 • Nabi Muhammad

By Thenangmy

Thenangmy adalah blog bagi jenama Thenang.co. Dimana kami disini mengupaskan cerita-cerita yang rare bagi pembaca semua

Leave a Reply

Your email address will not be published.