Sat. Sep 24th, 2022

Syarat terbatalnya iman :

  1. Mengetahui perkara yang dilakukan membawa diri kepada kufur.
  2. Mengingkari perkara asas dalam islam seperti perkara yang berkaitan dengan rukun iman dan rukun islam.
  3. Melakukan perkara yang jelas membawa diri kepada kufur.
  4. Melakukan sesuatu perkara kufur dengan sengaja dan pilihan sendiri

Kesan melakukan perkara yang membatalkan iman :

  1. Rosak segala amalan soleh dan ibadat yang dilakukan.
  2. Tidak diampunkan dosanya oleh Allah sekiranya tidak bertaubat dan kembali kepada Islam.
  3. Diharamkan memasuki syurga, sebaliknya akan kekal didalam neraka.
  4. Hilang hak terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluar muslim.

By Thenangmy

Thenangmy adalah blog bagi jenama Thenang.co. Dimana kami disini mengupaskan cerita-cerita yang rare bagi pembaca semua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *