Sat. Sep 24th, 2022

Dato’ Maharaja Lela Pandak Lam ialah seorang pembesar kelapan Perak yang berketurunan Daeng Salili. Beliau adalah anak Raja Bugis yang berasal dari Daerah Luwuk, Sulawesi.

Semasa pemerintahan Sultn Muzaffar shah III, beliau datang ke Perak dan dilantik sebagai mufti serta dianugerahkan gelaran ” Dato’ Maharaja Lela Tan Lela “.

Kuasanya sangat tinggi pada ketika itu dimana ia boleh memancung tanpa bertanya kepada meraka yang bersalah. Pandak Lam kemudian mengetuai perjuangan menentang British di Perak.

Beliau telah mengetuai satu serangan untuk membunuh James Wheller Woodfird Birch (J.W.W Birch), Residen British Perak.

By Thenangmy

Thenangmy adalah blog bagi jenama Thenang.co. Dimana kami disini mengupaskan cerita-cerita yang rare bagi pembaca semua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *